Φεύγω, μάνα. Αν δεν γυρίσω, θα ‘μια ένα λουλούδι σε αυτό το βουνό ένα κομμάτι γης για έναν κόσμο μεγαλύτερο από αυτόν

Φεύγω, μάνα. Αν δεν γυρίσω, θα ‘μια ένα λουλούδι σε αυτό το βουνό ένα κομμάτι γης για έναν κόσμο μεγαλύτερο

Περισσότερα